www.naturefriends.ir

Search

تاریخچه باشگاه نیچرفرندز (دوست داران طبیعت) ایران

ایران در سال ۱۳۹۸ به عضویت اتحادیه باشگاه های نیچرفرند بین الملل درآمد. این اتحادیه با ۱۲۵ سال سابقه و ۳۵۰ هزار عضو فعال در ۴۰ کشور از بزرگترین باشگاه های فرهنگی ورزشی جهان بوده و با هدف لمس آگاهانه طبیعت و ایجاد فراغت فعال در میان جوامع امروز بشری در تلاش برای کاهش فاصله میان مردم و طبیعت می باشد. در همین راستا و با گسترش آگاهی عمومی در سراسر دنیا از اثرات مخرب زندگی شهری و فاصله ایجاد شده با طبیعت و پیامدهای مضاعف این موضوع بر نسل جوان و نسل های آینده، فلسفه وجودی و فعالیت های این باشگاه بین المللی در راستای آشتی مردمان جوامع و طبیعت از طریق آموزش و آگاهی بخشی عمومی با تکیه بر زیست بوم های منطقه ای و بومی تدوین و طراحی شده است.

نیچرفرندز در مسیر جهانی شدن

درحال حاضر جهانی شدن یک واقعیت غیر قابل انکار است و فرایند جهانی‌سازی در قرن بیستم موجب اهمیت‌یافتن سازمان‌های مردم‌نهاد شده است. در ایران دو نوع سازمان مردم‌نهاد وجود دارد. سازمان‌های مردم‌نهاد با منشأ روستایی (محلی) و سازمان‌های مردم‌نهاد با منشأ شهری که عمدتا کارکرد اداری، سیاسی یا اجتماعی دارند و کم‌تر تجربه ایجاد سازمان‌های مردم نهاد با منشاء بین المللی و کارکرد توسعه پایدار وجود دارد. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مورد نیاز در توسعه پایدار مشارکت و توانمندسازی مردم است، الگوبرداری از مدل های موفق جهانی مانند نیچر فرند و ایجاد شعبه های آن در ایران علاوه بر تامین اهداف کلی توسعه پایدار، تجربه ارزنده ای در خصوص بـررسی شرایط، تعاملات و پیـامدهای تشکیل یک سـازمان‌مردم‌نهاد با استانداردهای بین المللی را در اختیار ما قرار می دهد که این امر یک فرصت طلایی  است.

باشگاه نیچر فرند ایران با اتکا به طبیعت و فرهنگ غنی ایران، تجربه متخصصان و پیشینه طبیعت گردی عمومی به عنوان نخستین کشورعضو درقاره آسیا از سوی مجمع عمومی و هیات رییسه نیچرفرند بین الملل انتخاب گردید. این عضویت از این نظر قابل توجه و دارای اعتبار است که ایران به عنوان پیشگام در قاره کهن پیش تر از سایر کشورهای آسیایی از سوی این مجمع دارای شرایط شناخته شده و به صورت رسمی آغاز به کار کرده است. این مجموعه برای خود، رسالت و ماموریت آگاهی بخشی عمومی و آموزش شیوه لمس آگانه طبیعت را با رویکرد “حفظ میراث طبیعی و فرهنگی در جوامع”، “تجربه طبیعت برای همه انسان ها”، “گردشگری پایدار (تمرکز بر توسعه اکوتوریسم)” و “آموزش حفظ طبیعت” تدوین نموده و تلاش دارد آن‌ها را به شیوه مطلوب به انجام برساند.

باشگاه نیچر فرند ایران؛ مقوله آموزش و آگاهی عمومی ازظرفیت های طبیعی ایران را در راس فعالیت های خود قرار داده و با پشتوانه‌ی علمی مجموعه های همکار در این مسیرحرکت می نماید.

مجموعه نیچر فرند ایران در تلاش است تا کانون دانش اندوزی، علم آموزی و آگاهی‌بخشی در حوزه طبیعت گردی بوده و فعالیت های این مجموعه را به سوی فعالیت های خانوادگی و عمومی  سوق دهد و در این مسیر بازدهی حداکثری داشته باشد.

تلفیق اکوتوریسم، فرهنگ و هنر، اسطوره شناسی، علم منظر، بهداشت، ثبت تجربه حضوردرطبیعت، ایمنی و تفریح سالم از جمله عناوین تخصصی مهمی است که نیاز به آموزش‌های همگانی دارند که مجموعه نیچرفرند ایران مجری این دوره ‌ها خواهد بود.

امید است آموزش‌های پیش بینی شده منجر به افزایش آگاهی عمومی شده و در برابر تغییرهای آب و هوایی کره زمین، توسعه پایدار منطقه ای(حمایت جوامع محلی در راه اندازی کمپین و فعالیت های بومی)، ترویج جامعه پویا (ترویج تعهد به جوامع و مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی) تبادلات فرهنگی (برنامه ریزی و اجرای پروژه های فرهنگی) ترویج و ایجاد انگیزه برای طبیعت گردی هوشیار با رعایت نکات زیست محیطی و نیز آموزش گونه های متنوع بیولوژیکی اثربخش باشد.